Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Gülen Cemaati

AKP ve Cemaat | Ahmet Kuru

2007 yılında “Gülen Hareketi ve AK Parti” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Yazıda hareket ile partinin ulusalcılara karşı ortak hareket ettiklerini iddia ediyordum. Bu ortaklığı da ulusalcıların dışlayıcı laikçiliğine karşı olmaları ve Avrupa Birliği çizgisinde küresel entegrasyonu desteklemeleri çerçevesinde ele alıyordum. On yılda…

Sivil Toplum, Türkiye ve Gülen Cemaati | Savaş Genç

Jürgen Habermas’a göre kamusal alan özel yaşamın noktalandığı ve bireyin sosyal hayata ve tartışmalara katıldığı, yani görülebilir olduğu alanda başlar. Sivil toplum yapıları da özerk, demokratik, özgür, katılımcı ve şeffaf olabildikleri ölçüde kamusal alan içinde alternatif fikirler üretip kamu politikalarına ve toplumsal gelişime…